worldwide virtual theater carrousel

NL

Sering, Borgerhout (Antwerpen), België

Sering
Sering is een sociaal artistieke werkplaats die sinds 1995 grensoverschrijdend werkt op alle vlakken: alle leeftijden, sociale en culturele achtergronden worden samengebracht tijdens een creatief proces, dat wordt begeleid door professionele kunstenaars die op hun beurt artistieke grenzen aftasten. Doelgroep- en generatievermenging zijn fundamenteel.

Bij Sering wordt gewerkt aan langdurige intensieve processen waar ruimte gemaakt wordt voor innerlijke groei en individuele ontplooiing van de deelnemers. Dit resulteert in projecten met kwetsbare groepen, die het onvoorwaardelijk samenleven van mensen centraal stellen en de verschillen aanvaarden zoals ze zijn.
www.sering.be

Tswelopele Performing Artists, Tembisa, Zuid-Afrika

Tswepa_pa.jpg
TSWEPA zoekt naar nieuwe expressiemiddelen om jongeren in contact te brengen met politieke en maatschappelijke thema’s. Tswepa gelooft dat vrijheid van expressie een groot deel van de menselijke waardigheid genereert en jonge mensen een rol kan laten spelen in de gemeenschap.

TSWEPA omvat een wisselende groep jongeren tussen 13 en 28 jaar (vaak leerlingen en scholieren uit een sociaal kwetsbare omgeving), die dankzij podiumkunsten mensen uit verschillende culturen en met uiteenlopende achtergronden wil samenbrengen in een atmosfeer van gelijkheid. Deze jongeren worden begeleid door Oupa China Malatjie.

Arena y Esteras, Lima, Peru

Arena Y Esteras
Een (straat)theatergroep uit Villa el Salvador, die zich richt op menselijke ontwikkeling via verschillende kunstvormen. Ze werken rond universele thema’s zoals mensenrechten, interculturaliteit en gender. Het woongebied, de marktplaats, de school doen dienst als podium.

Arena y Esteras is opgericht om iets te doen aan het feit dat de jeugd van Villa al sinds de jaren ’80 opgroeit middenin terroristisch en militair geweld. De jongeren bij Arena y Esteras gebruiken theater, schilderkunst en dans als vorm van onderwijs om anderen van dezelfde leeftijd in sociale en culturele thema’s te onderrichten en te leren communiceren.
teatroarenayesteras.blogspot.com

Teatro Pregones, Bronx, US

Pregones
Pregones is een groep New-Yorkse artiesten van Puertoricaanse origine, die werken rond de mondelinge traditie van de Latino gemeenschap. Ze zijn gehuisvest in the Bronx en werken nauw samen met de lokale gemeenschap.

Door de jaren heen ontwikkelde Pregones een eigen stijl waar theater, muziek en dans met elkaar worden verweven. Ze werken rond de mondelinge tradities van de Latino-gemeenschap met nadruk op stedelijke gevoeligheid. Daarbij linken ze de eigen migratiegeschiedenis aan inheemse mythologische verhalen.
www.pregones.org

Debajehmujig Theatre Group, Wikwemikong, Canada

Debaj
De-ba-jeh-mu-jig Theatre Group is een professionele kunstenorganisatie die zich toegewijd heeft aan de heropleving van de Anishnaabegcultuur, -taal en het Anishnaabegerfgoed.

Het gezelschap maakt bijzonder en authentiek werk, waarmee het een brug wil slaan tussen verschillende culturen en generaties. Niet geletterde samenlevingen worden vaak gezien als ongeletterde of onbeschaafde samenlevingen. Er bestaat echter een misverstand over de orale tradities. Hoewel ze niet geschreven zijn, veranderen ze afhankelijk van de context waarin ze
worden verteld en dienen ze als traditionele lessen. Zij willen deze traditie levend houden, ter nagedachtenis aan hun voorouders en om mensen bewust te maken van het belang van de aarde, ook voor de komende generaties.

‘De-ba-jeh-mu-jig’ kan vertaald worden als ‘Verhalenvertellers’ in de taal van de Cree en de Ojibway.
www.debaj.ca

Terug naar boven