worldwide virtual theater carrousel

NL

Welkom op World Carrousel!

groepsfoto bij Sering“Dit project is geen ‘business as usual’, maar uniek, met visie en mogelijkheden op brede schaal.”
- William Aguado (Executive director, The Bronx Council of the Arts)

“Met duizend kussen wil ik jullie gelukwensen met dit schitterende project over de grenzen van vier continenten heen. Het belangrijkste in dit opzet is dat elkeen respect heeft voor de cultuur van de andere. Dat niemand iets van zijn eigen cultuur moet inboeten. Het gemeenschappelijke project beoogt juist de rijkdom van de verscheidenheid te laten glanzen. Enig mooi!”
- Vic Anciaux (Erevolksvertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap)